dijous, 31 de gener del 2013

Projecte grupal multimèdia: Pechakucha


I després de tant de treball... hem exposat el nostre projecte multimèdia! Ha estat una bona presentació, ens hem ajustat als paràmetres que es demanaven (format pechakucha: 20 diapositives, 20 segons cadascuna).

Personalment, estic molt satisfeta amb el treball realitzat, ja que, tal i com vam concloure en grup, ha estat una superació de dos reptes: l’obstacle tècnic evident i la finalitat educativa i didàctica del projecte. El primer, l’hem anat superant mentre el confeccionàvem, el que no sabia fer una o sabia l’altra, aportàvem idees per fer-ho més fàcil, etc. En quant al segon, penso que és fàcil desviar-se de l’objectiu principal i fer un recurs atractiu però poc didàctic. No obstant això, crec, com la resta del grup, que hem superat també aquest objectiu ja que el nostre projecte abasta totes les àrees i pretén ser no una unitat didàctica en si sinó un recurs final, per tal de tancar un projecte o repassar els coneixements abans apresos i assolits a classe.

A continuació deixo el nostre pechakucha i baix aquest, poso les intervencions que nosaltres varem fer a l’exposició, ja que el document és més visual i pretenem que entengeu el nostre projecte. 
PROJECTE MULTIMÈDIA
Hola, bon dia. Som el grup format per Sònia, Nieves i jo, Marta. Ara volem mostrar-vos el nostre projecte multimèdia, que hem anat confeccionant des de fa tres mesos i es diu: Anem al zoo amb en Joan! Al final tindrem un torn de paraula per si voleu preguntar alguna cosa.

JUSTIFICACIÓ
Ens trobem en una societat interconnectada (societat de la informació) i les TIC ocupen un paper fonamental. Per tant, creiem que els recursos multimèdia resulten motivadors ja que aprenen jugant, tal com postula Dewey, i partint dels seus interessos es realitza un aprenentatge contextualitzat que resulta significatiu pels infants.

OBJECTIUS
A través de les diferents activitats proposades pretenem adquirir objectius com descobrir característiques dels animals del zoo (so, alimentació, trets físics, etc), aproximar a les matemàtiques  (nombres, seriacions, nocions espacials, etc), exercitar la memòria a curt i llarg termini, educar el sentit de l’oïda i relacionar biunívocament (nombre-animal).   

TEMÀTICA I AUDIÈNCIA
Destacar que aquest multimèdia és un recurs educatiu que està englobat en un projecte, el dels animals, i per tant, és interdisciplinar, ja que abasta totes les àrees. Va dirigit a infants de 5 anys i els permet una participació activa d’aquests. Hem de dir que el material que vam triar va ser els animals reals, per donar més significativitat i fugir dels estereotips.

CONSIDERACIONS PRÈVIES
Per un ús autònom, al principi del multimèdia, els nens trobaran aquesta diapositiva per tal de saber en un primer moment què signifiquen totes les icones que es trobaran. A més a més, a totes les diapositives, si els infants posen el cursor damunt un animal, sona el seu nom i si fan clic al títol, els repetirà la consigna.

ACTIVITATS (CONTE, FIL CONDUCTOR)
Per tal de donar un sentit al recurs, hem creat un conte a mode de fil conductor de les activitats. Aquest conta la història d’un nen, Joan, que va al zoo i es fa amic del pingüí X i juguen a la pilota fins que se l’escapa i han d’anar a buscar-la per tot el zoo i arrel de perseguir-la es va trobant tota una sèrie de reptes que ha d’anar resolvent a mode de joc.  

ALIMENTS
En aquesta activitat, els infants hauran de identificar quin és l’aliment que menja l’animal que se li demana: el lloro, el dofí, el lleó i l’orangutan. Per exemple, el lloro les pipes o el lleó la carn. Amb aquesta activitat, volem treballar el coneixement de les característiques dels animals.

MITJÀ
En aquesta activitats, de dos diapositives, els infants hauran de destriar quins animals van pel mitjà que se’ls demana: quins volen o quins van per l’aigua. Amb aquesta activitat volem treballar tant la llengua com el coneixement del medi.

PERCEPCIÓ VISUAL (diferències)
Aquesta activitat consisteix en discriminar quins elements s’han afegit o s’han elidit a la segona imatge, és a dir, trobar les diferències entre ambdues. Amb aquesta activitat, pretenem estimular de manera lúdica la percepció visual de l’infant, aspecte propi de la competència matemàtica.

ASSOCIACIÓ SO-ANIMAL
Aquesta és una activitat pròpiament sonora, en la que els infants hauran d’escoltar un so (tantes vegades com ells vulguin) i identificar l’animal de qui és el so. Volem treballar una altra característica identificativa dels infants així com l’oïda i l’associació, és a dir, un aspecte matemàtic.

NOMENCLATURA (com em dic i sopa de lletres)
En aquestes activitats, pretenem treballar la llengua i, sobretot, la lectura. Així doncs, en la primera activitat, els infants han de relacionar el nom de l’animal amb l’animal que apareix (en aquest cas, si el cursor està damunt l’animal, fa el so de l’animal). La segona activitat és una sopa de lletres amb tres animals amagats.

RECONEIXEMENT VISUAL
En aquesta activitat, els infants han de discriminar i identificar, entre els tres animals, a quin d’aquests pertany l’ombra que apareix. D’aquesta forma, volem que l’infant desenvolupi aspectes essencials com l’agudesa visual, el reconeixement d’algunes característiques pròpies dels animals com ara el nombre de potes, si tenen cua, banyes o ales.

MEMÒRIA (vídeo i animal desaparegut)
Pel que fa al treball de la memòria, hem proposat dues activitats per tal de treballar-la i estimular-la. Així doncs, en la primera activitat l’infant haurà de veure un vídeo i contestar a una pregunta i en la segona, haurà de recordar quin animal ha desaparegut a la diapositiva anterior.

COMPTAR
Aquestes dues activitats són matemàtiques. La primera consisteix en comptar quants d’animals hi ha i clicar en el nombre. I la segona consisteix en fer seriacions, és a dir, repetir un patró d’animals, en el mateix orde: dofí-cocodril-koala.

LECTURA I COMPRENSIÓ (poesia i endevinalla)
En aquestes propostes, l’infant podrà llegir i/o escoltar una poesia sobre uns animals. Després, haurà de respondre la qüestió plantejada. I la següent activitat consisteix en llegir i/o escoltar una endevinalla que haurà de resoldre triant una de les quatre opcions que se li ofereixen. D’aquesta manera, volem corroborar la seva comprensió així com treballar la lectura i l’escolta.

COMPTAR I FINAL
I arriben al final! El nen i el pingüí han de superar el darrer repte que consisteix en comptar de l’u al nou, clicant els nombres per ordre, per tal de poder arribar a la pilota. Finalment, la troben i ho celebren molt contents.

AVALUACIÓ  DEL RECURS (Urbina, S. 2000)
Com tot el material educatiu, hem realitzat una avaluació per tal de poder millorar-lo. Els ítems que hem tingut en compte són: presentació atractiva, claredat de les instruccions, qualitat audicions, maneig intuïtiu, grandària dels botons a clicar, adaptació dels continguts als destinataris, complexitat cognitiva de les tasques, tractament de l’encert i l’errada, adequació de la documentació guia.

AVALUACIÓ DELS INFANTS
Una vegada avaluat el recurs, hem confeccionat un seguit d’ítems per tal d’avaluar el procés de l’infant. Els més destacats són: maneig components PC, autonomia, comprensió de les instruccions, nivell d’atenció, motivació i interès, assoliment dels objectius i continguts.

REFLEXIONS PERSONALS
Com a reflexions personals volem destacar que estam molt satisfetes per la realització d’aquest material, per l’enorme repte que ens trobàvem, tant educatiu com tècnic. Pensem que hem après a crear un material que podem adaptar a les necessitats dels infants afavorint la seva autonomia.  

Treball sobre el bloc


Aquí deixo el treball que vaig prometre a una entrada anterior, sobre “el bloc com a canal de comunicació escola-família”. Hem gaudit molt fent aquest treball perquè he pogut veure i palpar la seva eficàcia així com els beneficis que suposa per a les famílies. L’escola no pot quedar darrera de la societat. 


divendres, 18 de gener del 2013

Pissarra digital


En aquests primers dies de classe, hem estat descobrint la pissarra digital. Encara que la tenim a la seu, no l’havíem utilitzat mai i tenia curiositat per fer-ho. Ens han explicat diferents usos i mostrat algunes de les diferents possibilitats que ofereix la qual cosa m’ha paregut sorprenent. M’ha agradat molt descobrir aquesta eina ja que permet accions que abans no podíem fer: facilitar el record d’excursions o activitats amb els infants, inventar o narrar un conte recolzant amb dibuixos fent-los a al pissarra (els infants van suggerint el que apareix al dibuix per a que sigui més interactiu), buscar a Internet una informació que ens interessa i mostrar-la, etc.

Però, també he de destacar que he vist una sèrie d’inconvenients o punts febles. En primer lloc, vull destacar que, al tenir només un punt d’intervenció (és a dir, que només pots clicar en la pissarra en un lloc, no dos llocs alhora o més), de vegades pot resultar molt passiva pels altres que han de mirar la pissarra. Així, quina diferència hi ha en escoltar un conte en rotllana o escoltar-ho mirant els dibuixos que fa la mestra a la pissarra digital? Penso que n’hi ha diferències perquè encara que els infants poden participar a les dues metodologies, a la segona també poden dibuixar ells i poden ser més partícips del conte. Per altra banda, no permet el treball en grup, només es pot utilitzar de manera individual de manera que els infants haurien d’utilitzar-la tot sols, ni com a mestra pots ajudar (pots ajudar, però per mostrar alguna cosa has de retirar l’infant per poder tocar tu la pissarra), ni els companys poden participar.

Crec que s’ha de fer una passa més en les pissarres digitals i posar que tinguin més punts per tal de extreure “més suc”, ja que és una idea innovadora i útil però que encara té inconvenients per treballar a les escoles, sobre tot a infantil ja que els infants necessiten tocar ells i els “costa esperar” el seu torn. 

Finalment, destacar que per tal d'utilitzar-la a classe, primer ens hem de preparar el que volem fer i a la xarxa trobem molts recursos i activitats ja elaborats per tal de treballar amb els infants de manera lúdica (http://recursostic-cole.blogspot.com.es/2007/02/pizarra-digital.html;http://www.pizarradigital2005-2006.blogspot.com.es/http://www.edicioneslolapirindola.com/cuentos_personalizados/escuelas_infantiles_colegios_index_esp.asphttp://recursospdi.wordpress.com/e-infantil/) Hem de triar el que millor s'adapti a les nostres necessitats i la dels infants.